Synonymer till spår

antydan, indikation, tillstymmelse, vink, avtryck, kopia, märke, prägel, bana, bereda, kretsa, kretslopp, kurs, spelplan, ledtråd, beteckning, emblem, fabrikat, kännetecken, prick, sort, stämpel, symbol, tecken, räls, skåra, jack, repa, ränna, slinga, vittring, indikator, omen, signal, symtom, aning, gnutta, uns, lukt