Synonymer till spå

förutse, ana, förutsäga, prediktera, förutspå, sia