Synonymer till spärra

blockad, spärr, blockera, hejda, hindra, stoppa, avhålla, avstyra, barrikadera, förebygga, förhindra, försvåra, hämma, mota, motarbeta, motverka, omöjliggöra, stävja, uppehålla, låsa, regla, tillsluta, utesluta, avblåsa, avbryta, avsluta, avspärra, stanna, eliminera, exkludera, skippa, slopa, utestänga