Synonymer till sorgsen

bedrövad, dyster, förtvivlad, ledsen, olycklig, tröstlös, tungsint, uppgiven, vemodig, bister, butter, deprimerande, förstämd, glädjelös, grå, ledsam, melankoli, melankolisk, moloken, mulen, nedslående, nedstämd, nedtryckt, svårmod, svårmodig, trist, tråkig, deprimerad, missnöjd, nere, neråt, sorgen, sårad, nedslagen, sorglig, modlös, missmodig, modstulen, sorgmodig