Synonymer till sondera

undersöka, utforska, analysera, efterforska, examinera, forska, granska, granskning, gräva, inspektera, klargöra, rekognoscera, skärskåda, spaning, studera, ta reda på, testa, utreda, kartlägga, leta, undersökning, utröna