Synonymer till social

umgängesbenägen, utåtriktad, extrovert