Synonymer till snoppa av

avspisa, nobba, avvisa, avfärda, frånstöta, förkasta, neka, rata, tillbakavisa, avslag, avslå, avvisande