Synonymer till snitt

medeltal, genomsnitt, genomsnittlig, medelvärde, medel