Synonymer till snarlika

liknande, dylik, likartad