Synonymer till snar

kvick, fort, fyndig, hastig, pigg, rapp, rask, skyndsam, slagfärdig, snabb, omgående, genast, ofördröjligen, omedelbar, omedelbart, prompt, på direkten, på momangen, på stubinen, på studs, snarast, tvärt, ögonaböj, ögonblickligen, överhängande, hotande