Synonymer till snabb

alert, pigg, uppmärksam, vaken, vaksam, fort, borg, fästning, hastig, hastigt, kvick, kvickt, rapp, rask, raskt, skyndsamt, snabbgående, snabbt, brådstörtad, flyktig, fyndig, skyndsam, slagfärdig, snar, begåvat, slag, snärt, snärtig, med hast, brådskande