Synonymer till smula sönder

förinta, destruera, döda, förstöra, göra slut på, krossa, pulvrisera, radera, ta kål på, tillintetgöra, utplåna, utrota, demolera, förgöra, förstör, knäcka, kvadda, mosa, panga, pulverisera, slå sönder, söndersmula