Synonymer till smeka

karessera, kela, gosa, gulla, mysa