Synonymer till smått

litet, futtig, föga, liten, smula, ringa, bagatellartad, betydelselös, , knapphändig, lindrig, måttlig, oansenlig, obetydlig, otillräcklig, skral, slå en signal, små, späd, svag, telefonera, vagt