Synonymer till smäll

brak, dunder, krasch, skräll, detonation, explosion, knall, kollision, krock, sammanstötning, haveri, kollidera, slag, art, drabbning, kamp, kategori, klass, krig, rapp, sort, strid, stöt, sätt, typ