Synonymer till smälek

förödmjukelse, förnedring, nesa, skam, skymf, hån, missaktning, spe, åtlöje