Synonymer till slutsats

deduktion, konklusion, resultat, sammanfattning, slutledning, konstaterande, fastställande