Synonymer till slutlig

definitiv, absolut, bestämd, exakt, otvetydig, slutgiltig, fastställd, fastslagen