Synonymer till slutledning

konklusion, resultat, sammanfattning, slutsats, deduktion, konstaterande