Synonymer till slussa över

överföra, flytta, förflytta, sända, transferera, transferering, transkribera, vidarebefordra, överflytta