Synonymer till slopa

avskaffa, upphäva, skrota, kassera, strunta i, stryka, ta bort, utelämna, utesluta, överge, banga, ignorera, negligera, gnida, avlägsna, avverka, deleta, eliminera, reducera, röja, ta dän, undanröja, undanskaffa, avbryta, återkalla, exkludera, skippa, spärra, utestänga, frångå, lämna, svika