Synonymer till slit

gno, arbeta, gnugga, nöta, putsa, slita, streta, jobb, arbete, arbetsplats, arbetsuppgift, göromål, kneg, sysselsättning, syssla, yrke, möda, ansträngning, besvär, påfrestning, svårighet, tag, fattning, grepp, stund