Synonymer till slinga

spår, antydan, avtryck, bana, ledtråd, märke, räls, skåra, tecken, tillstymmelse, vittring