Synonymer till slarva med

underlåta, försumma, negligera, åsidosätta