Synonymer till slöseri

förspilla, försitta, förslösa, gå miste, slösa, slösa bort, misshushållning, slösaktighet, spill, avfall