Synonymer till slösaktighet

extravagans, misshushållning, slöseri