Synonymer till slå vakt om

bevara, bibehålla, hålla kvar, konservera, skydda, spara, upprätthålla, vidmakthålla, vårda