Synonymer till slå sönder

förgöra, förstöra, krossa, sönderslå, söndersmula, ta kål på, tillintetgöra, utplåna, demolera, förinta, förstör, knäcka, kvadda, mosa, panga, pulverisera, smula sönder, döda, totalförstöra, utradera