Synonymer till slå ihjäl

döda, avliva, avrätta, dräpa, eliminera, förinta, ha ihjäl, mörda, ta livet av, tillintetgöra