Synonymer till slå en signal

ringa, bagatellartad, betydelselös, futtig, , föga, knapphändig, lindrig, liten, måttlig, oansenlig, obetydlig, otillräcklig, skral, små, smått, späd, svag, telefonera, vagt