Synonymer till släppa

befria, entlediga, frige, frigöra, frisläppa, lossa, lösgöra, release, rädda, undsätta, släppa ut, lösa, skilja, publicera, kungöra, offentliggöra, trycka, publicering, utfärdande, utgivning