Synonymer till skyldighet

förpliktelse, ansvar, åtagande, plikt, måste, åliggande