Synonymer till skydda

beskydda, försvara, värna, bevaka, kolla, passa, vakta, övervaka, bevara, bibehålla, hålla kvar, konservera, slå vakt om, spara, upprätthålla, vidmakthålla, vårda, freda, fridlysa, huldra, täcka, värja, belägga, dölja, hölja, innefatta, omfatta, skyla, överskya, bevakning, hålla utkik, valla, akta