Synonymer till skydd

asyl, fristad, beskydd, betäckning, parning, tillflykt, tillflyktsort, gard, försvar, försvarsställning, vakt, harnesk, rustning, hölje, fodral, hinna, skal, täcke, protektion, värn, befästning, fäste, försvarsverk