Synonymer till sky

himmel, undvika, kringgå, slingra, undandra sig, undfly