Synonymer till skulptera

forma, bearbeta, bilda, dana, formge, gestalta, konstruera, prägla, skapa, stöpa, utveckla, utforma, designa, formulera, modellera, planlägga, upprätta, utarbeta