Synonymer till skrivsätt

formulering, ordval, uttryck, uttryckssätt