Synonymer till skrivning

prov, examination, exempel, experiment, förlaga, försök, kunskapskontroll, tentamen, test