Synonymer till skrivelse

avhandling, disputation, thesis, uppsats, brev, försändelse, meddelande, dokument, handling, skrift, viktigt papper, anslag, besked, bud, budskap, information, kungörelse, notis