Synonymer till skola

akademi, läroanstalt, lärosäte, plugg, kork, propp, skall, ska, universitet, uppfostra, utbildningsinstitut, fostra