Synonymer till skjuta fram

senarelägga, framflytta