Synonymer till skippa

utelämna, utesluta, exkludera, negligera, slopa, eliminera, spärra, utestänga