Synonymer till skiljas

separera, avskilja, dela, skilja, särskilja, åtskilja, splittra, söndra