Synonymer till skilja

avskilja, avdela, dela, separera, sära, avsöndra, dividera, klyva, splittra, stycka, differentiera, lösgöra, befria, frigöra, lossa, släppa, skiljas, särskilja, åtskilja, söndra