Synonymer till skildring

berättelse, historia, redogörelse, saga, story, beskrivning, beteckning, rapport, signalement, bild, foto, fotografi, gestaltning, ikon, illustration, image, teckning, deklaration, framställning, förklaring, presentation, protokoll, rapportering, redovisning, utläggning, utsago