Synonymer till skild

delad, isär, isärtagen, splittrad, separat, enskild, fristående, lös, var för sig, åtskild, separerad, särad