Synonymer till skifte

byta, byta ut, förändra, skifta, utbyta, utväxla, växla, ändra, byte, fångst, kap, omväxling, rov, skiftning, växling, ändring, förändring, ombildning, ombyte, omställning, omvandling, transformation, konvertering, övergång, utbyte, substitution, justering, korrektion, korrigering, modifiering, modifikation, omarbetning, omkastning, omläggning, revidering, brygga, transfer