Synonymer till skifta

byta, byta ut, förändra, skifte, utbyta, utväxla, växla, ändra, byte, fångst, kap, omväxling, rov, skiftning, växling, ändring, fluktuera, variera, förändras, omväxla, alternera, förändring, ombyte, utbyte, förvränga, justera, korrigera, modifiera, omarbeta, omdana, omskapa, redigera, revidera