Synonymer till skepsis

misstro, betvivla, tvivel, tvivla, vantro, tvekan, hesitation, obeslutsamhet, osäkerhet, tveksamhet, villrådighet, betänklighet, osäker