Synonymer till ske

förekomma, existera, finnas, florera, inträffa, hända, drabba, äga rum, infalla, bli av